ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newtview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 20

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครางการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandpod.org

ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   25 ส.ค. 2015