ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newtview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกณียรอายุราชการประจำปี 2558 จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักวิชาร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียรราชการ ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   25 ส.ค. 2015

ดาว์นโหลดเอกสาร

No results found.