ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newsview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ในการแข่งขันกีฬา 4 เส้า ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬา 4 เส้า ครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ โดยจัดขึ้นที่ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 12-13 กันยายน 2558
ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   11 ก.ย. 2015