ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newsview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

กำหนดเข้าร่วมพิธีวันฑาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวันฑาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 
ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 ตอนเช้า เวลา 08.00 น. - 12.00 น. พร้อมเพรียงกันทุกคน สถานที่จัดงาน หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การแต่งกาย นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาแบบพิธีการ (ไม่สวมสูททับ)


ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   24 ส.ค. 2015

ดาว์นโหลดเอกสาร

No results found.