ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Newsview Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
-ด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-ด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
-ด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
-ด้านวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
-ด้านสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาคารสำนักงานอำนวยการ งานบุคคล ที่ตั้ง 323 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจาก   สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ประกาศวันที่   6 ต.ค. 2015

ดาว์นโหลดเอกสาร