Card image cap

กิจกรรมรณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก FOCUS พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563” เนื่องในวัน “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานเปิด โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ หอประชุมกาสะลองคำ มร.ชร.

ภาพกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี