Card image cap

สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-24.00 น. ณ ลานจอดรถ ด้านหน้าอาคารเรียนรวม 25 ปีราชภัฏ กิจกรรมภาคกลางวัน 09.00-16.00 น. CRRU Freshy 2020 นิทรรศการของชมรมนักศึกษา และการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม กิจกรรมภาคกลางคืน 17.30-24.00 น. ประกวดกระทงเล็กของนักศึกษา 13 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ประกวดนางนพมาศนักศึกษา การแสดงดนตรีจาก CRRU Music Club และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงเล็ก

ภาพกิจกรรมสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563