Card image cap

ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

บุคลากรและนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย