Card image cap

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

อาจารย์ เจ้าหหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง น้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563