Card image cap

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม วนแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563

ภาพกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง