Card image cap

ถวายเทียนเข้าพรรษา 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมใจกันทำบุญ ถวานเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวาระวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา