Card image cap

สังคมศาสตร์ประสานใจ สู้โควิด-19" ภายใต้โครงการ “Welcome Freshy-20 Fight Covid-19”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดเตรียมเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการผลิตหน้ากากอนามัยจากบุคลากรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ นำทีมโดยรองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล และส่งมอบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามกิจกรรม“สังคมศาสตร์ประสานใจ สู้โควิด 19" ภายใต้โครงการ “Welcome Freshy-20 Fight Covid-19W” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนในการยืดหยัดต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน