Card image cap

สังคมศาสตร์ถวายหน้ากากอนามัยให้กับพระสงฆ์ สู้ภัยไวรัสโควิด-19

วันที่ 27 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นตัวแทนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่วัดห้วยไคร้ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และถวายหน้ากากอนามัยให้กับพระสงฆ์ สู้ภัยไวรัสโควิด-19 โดยมีเจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้ใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันตัวเอง ภายใต้มาตรการ CRRU ปลอดภัย ไร้ COVID-19 “ล้างมือ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ห่างกัน 2 เมตร” เพื่อร่วมกันควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19