Card image cap

วันราชภัฏ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมพิธีในกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 48 รูป ในช่วงเช้า และมีกิจกรรมมอบรางวัลดีเด่น ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น ภายในกิจกรรมนี้ด้วย

ประมวลภาพการร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ2563