Card image cap

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

วันที่ 27 มกราคม 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16 "ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน" วันที่ 24 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16