Card image cap

งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 โดยร่วมใจกันตกแต่งขบวน และเดินขบวนใจกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมนี้ จัดขึ้น ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562 ขบวนกระทงสำนักวิชาสังคมศาสตร์