Card image cap

ทอดกฐินสามัคคี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมขบวนประเพณีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย