Card image cap

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สวนสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 อย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพกิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2562