Card image cap

กีฬา freshy 2562

วันที่ 2 กันยายน 2562

นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พร้อมทีมสโมสรนักศึกษา และรุ่นพี่ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ 2562