Card image cap

การประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ สำนักนวัตกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จัดประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ให้ความรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในครั้งนี้ คือท่านรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ดร.ศิวภรณ์ สองแสน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประมวลภาพการประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง