Card image cap

งานบายศรีสู่ขวัญและประกวด Social Sciences Young Idol 2016

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ทีมสโมสรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้นักศึกษารุ่นน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยมีท่าน ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชา เป็นประธานพิธีในการเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์ประจำสำนักวิชาได้ร่วมใจกันมาผูกข้อมือรับขวัญและอวยพรให้นักศึกษาใหม่ หลังจากเสร็จพิธีบายศรีสู่ขวัญเรียบร้อยแล้ว ได้มีการประกวด Social Sciences Young Idol 2016 (ประกวดดาวเดือน ประจำปี 2562) สำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้มีการจัดให้มีการแต่งชุดเดินแฟชั่นล้านนาประยุกต์ และมีการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญและประกวด Social Sciences Young Idol 2016