Card image cap

พฺิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้พร้อมใจร่วมถวายพวงมาลา ในพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ประมวลภาพพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562