Card image cap

แห่เทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมขบวนพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นี้

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์