อบจ.เชียงราย รับสมัครครูผู้ช่วย และพนักงานจ้าง จำนวน 38 อัตรา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

อบจ.เชียงราย รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกเคมี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
7. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
8. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกดนตรี หรือนาฎศิลป์ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
9. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
10. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา  เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ทักษะ) เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
12. คนงานทั่วไป 17 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
13. คนงานทั่วไป(ภารโรง) 1 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องตัดเก็บรายได้ ขั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5317-5319

ประกาศรับสมัคร