Card image cap

พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และตัวแทนคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเฐศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2562