การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาค :: รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน

รับสมัคร :: วันที่ 1 - 9 กรกฏาคม 2562

เว็บสมัคร :: https://pwa.thaijobjob.com/