สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ได้แก่
1. นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
2. นักวิชาการสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3. นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยยื่นสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 3 – 29 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้ หรือ
https://file.job.thai.com/prakad/nhrc201907/nhrc201907_1.PDF

สามารถสมัครได้ที่ https://nhrc.thaijobjob.com/