สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม :: รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัคร :: วันที่ 26  มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562

เว็บสมัคร :: https://m-culture.thaijobjob.com/