Card image cap

อบรมทบทวน Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมทบทวน Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 5 เครื่องมือ ให้กับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการลงพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญทัน สมณะ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาศึกษามาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้ จัดวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Learning center คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมอบรมทบทวน Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม