Card image cap

รดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวและขอพรปีใหม่เมือง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2576 ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย