Card image cap

พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย