Card image cap

พิธีมอบรางวัลราชภัฏศิลปวัฒนธรรม 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

บุคลากรคณะสังคมสาสตร์ นำโดย ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไฟรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และผศ.ดร.ณรงค์ เจนใจ ผู้ช่วยคณบดีด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัล ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 จากสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย