มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ (Co-sites)

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ (Co-sites)
ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 


จำนวน 6 อัตรา 
ค่าตอบแทน 20,000 บาท/เดือน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2566

 

หน้าที่
• ประสานงานศิลปิน ประสานงานในพื้นที่ อำนวยความสะดวกศิลปิน และคณะทำงานของศิลปินที่เข้าร่วมโครงการ
  รวมถึงแขกชาวต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  ที่ได้รับเชิญเป็นทางการจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
• ควบคุมดูแล จัดการภาพรวมของโครงการให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะ
• มีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่
• มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรบุคคล และเวลาได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ด้านการขนส่งผลงานศิลปะ
• สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีความคล่องแคล่ว สามารถตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็ว
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมีผลสอบ TOEIC ระดับ 550 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มี Notebook สำหรับปฏิบัติงาน
• สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ได้เป็นอย่างดี 
 สามารถปฏิบัติงาน ในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงแสน และ/หรืออำเภอเชียงของ ได้

สมัครได้ที่ https://shorturl.asia/OcHXI
หรือ Scan Qr-code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทรศัพท์ 0-5391-7897 ต่อ 8041-4
E-mail: special.cas@mfu.ac.th

รายละเอียด