Card image cap

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดี นายศิริสิทธิ์ จาวิสูตร นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ