Card image cap

ม.ราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดงานมหกรรม “อาหาร อาภรณ์ เลอค่านครเชียงราย” เพื่อร่วมฉลองครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 50 ปี

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย รวมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “อาหาร อาภรณ์ เลอค่านครเชียงราย” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการยกระดับเสื้อผ้าและอาหารพื้นถิ่นไปสู่ระดับสากล ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตอาหารในรูปแบบ Chef's Table และการเดินแบบจากแขกกิตติมศักดิ์ในจังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบ 50 ปี ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การร่วมหารือครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมร่วมหารือจัดงานมหกรรม “อาหาร อาภรณ์ เลอค่านครเชียงราย”