การประชุมวิชาการ PSU Education Conference ครั้งที่ 8

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการ PSU Education Conference ครั้งที่ 8 The 8th PSU Education Conference: "Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education" วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา

website: https://www.psued.org/