Card image cap

รดน้ำดำหัวอธิการ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 25662566

วันที่ 20 เมษายน 2566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย