Card image cap

รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง คณะสังคมศาสตร์ 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีล้่านนา รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้เชิญอาจารย์อาวุโสผู้มีคุณูปการต่อคณะสังคมศาสตร์ มาเป็นเกียรติ และให้พรเนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง คณะสังคมศาสตร์ 2566