Card image cap

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาไทย 50 ปี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ราชภั ฏเชียงราย โดยมีกิจกรรม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ขบวนแห่ของแต่ละหน่วยงาน พิธีสงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน กิจกรรมนี้ จัดขึ้นวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ลานกิจกรรมสวนไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2566