Card image cap

การประกวดตุงล้านนา 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดการประกวดตุงล้านนา เนื่องในงานนมัสการแบะสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์ เจนใจ รองสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นประธานคณะดำเนินงาน โดยได้รับความสนใจจากสถานศึกษา องค์กรท้องถิ่น และภาคประชาชน ให้ความสนใจส่งตุงล้านนาเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ตุงที่ได้รับรางวัลทางสภาวัฒนธรรมจังหวัด จะเชิญให้ไปจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องตุงล้านนา ณ วัดพระธาตุดอยตุง ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 นี้

ภาพกิจกรรมประกวดตุงล้านนา