Card image cap

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดตุงล้านนาประดิษฐ์ เนื่องในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ณรงค์ เจนใจ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดตุงล้านนาประดิษฐ์ เนื่องในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย


S__25575501.jpg