Card image cap

ทีมนักศึกษาการพัฒนาสังคม คว้ารางวัลงานารประชุมวิชาการการพัฒนาสังคม ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม นำทีมโดย ผศ.ดร.ณรงค์ เจนใจ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ไปคว้ารางวัลในงาน การประชุมวิชาการการพัฒนาสังคม ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 "การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรางวัลที่นักศึกษาได้รับ ได้แก่

รางวัลระดับดีเด่น (ชนะเลิศอันดับ 1) การแข่งขัน mind map ควบคุมทีม โดย ผศ.จามรี พระสุนิล

รางวัลระดับดีเด่น (ชนะเลิศอันดับ 1) การแข่งขันนิทรรศการด้านการพัฒนา ควบคุมทีม โดย อาจารย์ณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์

รางวัลระดับดีมาก (รองชนะเลิศอันดับ 1)

- แข่งขันสุนทรพจน์

- นำเสนอบทความ (3 เรื่อง)

ควบคุมโดย ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม

รางวัลระดับดีมาก (รองชนะเลิศอันดับ 1) การแข่งขันคลิปวีดีโอ ควบคุมโดย ผศ.ดร.กรชนก สนิทวงค์