Card image cap

ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสาม้คคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2565