Card image cap

U2T for BCG CRRU Market Fair 2022

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมจัดแสดงจำหน่ายสินค้าชุมชน “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่องาน “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022” โดยมี ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มร.ชร. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าคัดสรรสินค้าของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดโดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มร.ชร. โดยบูรณาการการทำงานในพื้นที่ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการนำสินค้ามาจัดแสดง และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าประจำตำบล

โดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่ากอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร.

ภาพกิจกรรม U2T for BCG CRRU Market Fair 2022