Card image cap

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชุมและรับใบสมัครวันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามลิงค์

http://snk.crru.ac.th/program/regnst/


nstcrru62-2-5.png