Card image cap

JukeBox CRRU Freshy Happy Day 2022

วันที่ 1 กันยายน 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตัวแทนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ส่ง ดาว-เดือนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้แก่ นางสาวจิระหว่า (ยี่หว่า) นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม และนายเอกวิทย์ ผุดผ่อง (โอ๊ด) นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ซึ่งการประกวดครั้งนี้ นางสาวจิระหว่า ได้คว้ารางวัลตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ของดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565

 

ภาพกิจกรรม JukeBox CRRU Freshy Happy Day 2022