Card image cap

แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ประกาศจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdf