Card image cap

ปี๋ใหม่เมือง 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

บุคลกรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อขอพรรับเทศการณ์สงกรานต์ ปีใหม่เมืองที่จะมาถึงนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง 2565