Card image cap

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ณ ร.ร. เชียงรายวิทยาคม

วันที่ 2 มีนาคม 2565

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รวมถึงนักเรียน ม. ปลาย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในวันที่ 2 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ณ ร.ร. เชียงรายวิทยาคม