Card image cap

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำ คณบดีและผู้บริหารได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับคณาจารย์และบุคลากรในสำนักวิชาฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง ใด้กล่าวอวยพรในวาระปีใหม่ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทุกคนของสำนักวิชาฯด้วย ในงานมีการร่วมจับฉลากของขวัญ 50 ชิ้นและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม